Hej, det är jag som är

Hanna Lundberg

Jag stänger gapet mellan var du är och vart du vill vara!

Om mig

Min akademisk bakgrund är inom innovation, organisation, kommunikation, ledarskap och affärer. Min expertis ligger på mänskligt beteende, att träna och utveckla människor. Under de senaste 15 åren har jag studerat samband och tvärvetenskapliga mönster mellan vitt skilda vetenskapsgrenar så som kognition, matematik, fysik, ekonomi och biologi. Därifrån har jag byggt broar med uråldriga läror från olika delar av världen för att kunna bidra till att människor och organisationer ska blomma ut och växa hållbart. Min analogi är hämtad från naturens principer för hållbar tillväxt, vilket är enkla och ganska självklara. Jag inspireras av hur beteendeförändringar, banbrytande teknik och ekonomi kan verka i symbios för att skapa en hållbar framtid, både för organisationer och människor. 

Hemligheten ligger inte i ett specifikt koncept, utan i att förstå hur en människa naturligt fungerar och skapa balans i delar som behöver det för stunden.

 

Öka era kunskaper om hur människor fungerar

Jag har även individuell ledarskapsträning 

Future Work Skills 2020.

Självkörande bilar, artificiell intelligens och kvantkalkylering tillhör inte längre bara fantasierna hos författare av science fiction eller Hollywoodregissörer. Det här är verkligheten i vår framtid, och framtiden är redan här! Men vilka färdigheter kommer vi att behöva för att vara konkurrenskraftiga i den här modiga nya världen?

Future Work Skills Training 2020 finns snart tillgänglig online – när du vill, vart du vill. En metodbank där du som ledare får de nödvändiga metoderna och verktygen för att träna och utveckla dina medarbetares färdigheter för att stänga gapet till kompetensbehovet 2020, i den takt som passar er. 

Close Menu